Deltagare Berzeliusdagarna 2014

Berzeliusdagarna

Berzeliusdagarna 2015
– de 60:e i ordningen!

Tack till alla som bidrog till den 60:e upplagan av Berzeliusdagarna. De arrangerades 23-24 januari 2015.

Svenska Kemistsamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från universitet och industri i landet samt utomlands håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Välkommen!

2015 deltog  373 stipendiater!