Deltagare Berzeliusdagarna 2014

Berzeliusdagarna

Berzeliusdagarna 2015
– de 60:e i ordningen!

Det är dags för den 60:e upplagan av Berzeliusdagarna. De arrangeras 23-24 januari 2015.

Är du utsedd till Stipendiat 2015? Börja din anmälan här!

Svenska Kemistsamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från universitet och industri i landet samt utomlands håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Välkommen!

Just nu har 358 av cirka 350 stipendiater registrerat sig. Gör det du också!