Deltagare Berzeliusdagarna 2014

Berzeliusdagarna

Berzeliusdagarna 2016
– de 61:a i ordningen!

Varmt välkommen till Berzeliusdagarna 2016 som arrangeras 29-30 januari. Information om vad Berzeliusdagarna är och hur din skola kan delta, eller ditt företag kan stödja – finns här på sidan.

Svenska Kemistsamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från universitet och industri i landet samt utomlands håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Välkommen!