Välkommen till de 59:e Berzeliusdagarna 2014

Stipendiat 2014? Tack för att du utvärderar Berzeliusdagarna 2014. Klicka här för att komma till utvärderingen.

Det är dags för den 59:e upplagan av Berzeliusdagarna. Svenska Kemistsamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. 350 gymnasieelever bjuds in till Stockholm, på stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från akademi och industri berättar om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Stipendiebreven har nu skickats ut till Sveriges kemilärare på de skolor som deltar i projektet. Lärarna väljer ut elever, studenter på naturvetenskapligt program (eller motsvarande) med goda resultat i, och stort intresse för, kemiämnet till “Berzeliusstipendiater”. Stipendiaterna anmäler sig på denna sida, och Svenska Kemistsamfundet bokar resa, hotell och måltider för eleverna. Vill du som elev delta är det bästa att kontakta din kemilärare. Har du som kemilärare frågor till Kemistsamfundet om Berzeliusdagarna, se sidan för lärare, eller hör av dig via kontakt-sidan.

Vill ditt företag stötta en skola med stipendium? Läs mer här.

2014 är det internationella Kristallografiåret

2014 är det internationella Kristallografiåret