Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
08 - 502 541 81
ulrika.orn@kemisamfundet.se

Sedan 1956 har Svenska Kemisamfundet organiserat Berzeliusdagarna i Stockholm. Det är främst ett möte för svenska gymnasister med ett stort intresse för kemi, och tanken är att stimulera intresset för kemi och låta kemiintresserade ungdomar från hela Sverige möta varandra och utbyta tankar. Duktiga forskare från såväl akademi som industri inom kemins alla grenar bjuds in att hålla föreläsningar om sin forskning, arbetssituation och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

För ytterligare information kontakta Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundets kansli, tel: 08 – 502 541 81, ulrika.orn@kemisamfundet.se.

Information och anmälan

Här kan du ladda ner det programmet

Berzeliusdagarna inleds den 26 januari 2018 kl. 10:00 i Aula Magna, på Stockholms universitet. Förra året deltog 350 elever och cirka 50 lärare. Kemilärare är varmt välkommen att vara med under det vetenskapliga programmet på Berzeliusdagarna som lärarfortbildning. Det ordnas även en lärarsamling, där deltagande lärare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans med inbjudna talare. Lärarsamlingen följs av en middag för deltagarna. Observera att Kemisamfundet inte ordnar resa och boende för lärare, det ingår alltså inte i avgiften.

Tidpunkt
Den 26-27 januari 2018

Plats
Aula Magna, Stockholms universitet

Deltagaravgifter
Deltagande i Berzeliusdagarna för 1 lärare kostar 2 100 kronor.
Medlemmar i Svenska Kemisamfundet erhåller 300 kronor rabatt och betalar 1 800 kronor. Priser exklusive moms.

Ingår
Deltagande i alla föreläsningar samt i Lärarsamlingen. Morgonfika, lunch, fika med eleverna i Aula Magna samt middag med alla deltagande kemilärare på Fakultetsklubben på kvällen fredag 26 januari. Morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe på lördag 27 januari.

Faktura
Faktura skickas till er efter anmälan, fullständig och korrekt fakturaadress och eventuell referens som ska stå på fakturan anges i anmälningsformuläret. Önskemål om fakturering på endera sida årsskiftet ska anges i anmälan och kommer att tillgodoses i största möjliga mån.

Inkvartering
Hotellbokning och turistinformation, tel 08-508 285 08 www.visitstockholm.com/sv/. Eleverna bor på Hotell Amaranten på Kungsholmen. Vi ser gärna att lärare väljer andra hotell.

Kontakt
Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundet svarar på dina frågor. Du når henne på telefon: 08 – 502 541 81 (cirka 07:30-16:00) – eller e-post ulrika.orn@kemisamfundet.se.

Anmälan har inte öppnat

Fyll i anmälningsformuläret nedan. Du kan anmäla upp till 5 lärare på samma gång.

Var noga med att ange fullständig och korrekt faktureringsadress till skolan, inkl. ev. referens som ska anges på fakturan. Om du vill att fakturan ska skickas 2017 anger du detta i fältet Övrig information längst ned i formuläret.

Till Berzeliusdagarna kommer årligen cirka 350 elever från omkring 150 skolor. Vi har alltid plats för fler elever med kemiintresse. Oavsett om din skola alltid deltagit, är nystartad eller helt enkelt önskar skicka fler elever så välkomnar vi gärna dina elever till Berzeliusdagarna. Kostnaden för ett stipendium för en elev är 4000 kr (ex. moms). I den summan ingår alla resekostnader, hotell i Stockholm, konferensmiddag samt givetvis två dagar fyllda med föreläsningar och aktiviteter kring kemi. Svenskspråkiga skolor utanför Sverige är givetvis också välkomna att delta, då med särskilda villkor för elevernas resor.

Skolan väljer ut den eller de elever som ska få delta i Berzeliusdagarna. Olika skolor använder olika urvalsmetoder – och Kemisamfundet lägger sig inte i detta. Det viktiga är att eleven har ett intresse för kemi och kunskaper att tillgodogöra sig åtminstone delar av föreläsningarna.

Svenska Kemisamfundet har inga egna resurser för stipendierna. Varje stipendium betalas istället av olika sponsorer. I vissa fall är det skolan som står för stipendiet, men det vanligaste är att ett företag med anknytning till orten, och ofta med kemikoppling, går in som sponsor för en eller flera elever. Kombinationer är också vanliga; en skola kan till exempel få stipendier från många olika donatorer och även betala egna. Om din skola kan upprätta ett avtal med en förening eller företag, alternativt om skolan själv kan gå in och sponsra elever – kontakta Kemisamfundet. Ring Ulrika Örn på 08 – 502 541 81 eller ulrika.orn@kemisamfundet.se. För deltagande i innevarande läsårs Berzeliusdagar, är det bäst om kontakt kan tas senast i november.

Körordning för stipendium

  • Tidigare års donatorer får en automatisk förfrågan under augusti, oavsett om donatorn är ett företag, en skola eller en förening. Efter klartecken från donatorn per e-post/fax/telefon skickar Kemisamfundet en faktura till donatorn om 4 000 kr + moms per stipendium. Kemisamfundet sammanställer alla Ja- och Nej-svar i en stor databas.
  • I mitten på oktober skickas brev till alla kemilärare som har stipendier att dela ut. Breven innehåller stipendiebrev med unika nummer, som de utvalda eleverna ska få. Hur stipendiaterna väljs ut bestämmer lärarna på respektive skola.
  • Stipendiebreven delas ut till de utvalda eleverna under oktober månad och eleverna själva anmäler sig på www.berzeliusdagarna.se. Eleverna bör anmäla sig så snart som möjligt. Helst redan i oktober eller november, för att vi ska få tillgång till de lägsta priserna med tågen.
  • Kemisamfundet sköter därefter kontakten direkt med eleverna om resan och boende och andra önskemål. Elever som bor i vissa delar av landet kan behöva hjälp med resebokningen. Huvudregeln är att vi ersätter alla kostnader, så länge kvitton eller faktura inkommer till oss på kansliet.
  • Efter Berzeliusdagarna ombeds eleverna skicka ett personligt tack till donatorn. Vi ser gärna att eleven bloggar eller skriver en kort reseberättelse som kan publiceras i företagets interntidning eller presenteras vid ett möte/studiebesök.
  • Följande år finns donatorn kvar i Kemisamfundets register, knuten till samma skola. Ny förfrågan om att donera stipendier skickas ut i augusti nästföljande år.
Hoppa till verktygsfältet