Information för lärare

Sedan 1956 har Svenska Kemistsamfundet organiserat Berzeliusdagarna i Stockholm. Det är främst ett möte för svenska gymnasister med goda resultat i kemiämnet, och tanken är att stimulera intresset för kemi och låta kemiintresserade ungdomar från hela Sverige möta varandra och utbyta tankar. Duktiga forskare från såväl akademi som industri inom kemins alla grenar bjuds in att hålla föreläsningar om sin forskning, arbetssituation och värdet av naturvetenskaplig utbildning. Här nedan kommer information som kan vara bra för dig som lärare om Berzeliusdagarnas organisation, och hur du kan delta.

Deltagande elever från din skola

Till Berzeliusdagarna kommer årligen cirka 350 elever från omkring 150 skolor. Vi har alltid plats för fler elever med kemiintresse. Oavsett om din skola alltid deltagit, är nystartad eller helt enkelt önskar skicka fler elever så välkomnar vi gärna dina elever till Berzeliusdagarna. Kostnaden för ett stipendium för en elev är 4000 kr (ex. moms). I den summan ingår alla resekostnader, hotell i Stockholm, konferensmiddag samt givetvis två dagar fyllda med föreläsningar och aktiviteter kring kemi. Svenskspråkiga skolor utanför Sverige är givetvis också välkomna att delta, med särskilda villkor för elevernas resor.

Svenska Kemistsamfundet har inga egna resurser för stipendierna. Varje stipendium betalas istället av olika sponsorer. I vissa fall är det skolan som står för stipendiet, men det vanligaste är att ett företag med anknytning till orten, och ofta med kemikoppling, går in som sponsor för en eller flera elever. Kombinationer är också vanliga; en skola kan till exempel få stipendier från många olika donatorer och även betala egna. Om din skola kan upprätta ett avtal med en förening eller företag, alternativt om skolan själv kan gå in och sponsra elever – kontakta Kemistsamfundet. Ring David Gotthold på 08 – 502 541 80 eller david@chemsoc.se. För deltagande i innevarande läsårs Berzeliusdagar, är det bäst om kontakt kan tas senast i november.

  • Efter klartecken från donatorn per e-post/fax/telefon skickar Kemistsamfundet en faktura till donatorn om 4 000 kr per stipendium. Tidigare års donatorer får en automatisk förfrågan under augusti.
  • I mitten på oktober skickas brev till alla kemilärare som har stipendier att dela ut. Breven innehåller de stipendiebrev med unika nummer, som de utvalda eleverna ska få.
  • Stipendiebreven delas ut till eleverna, som själva registrerar sig på hemsidan www.berzeliusdagarna.se.
  • Kemistsamfundet sköter därefter kontakten direkt med eleverna om resan och boende och andra önskemål.
  • Efter Berzeliusdagarna ombeds eleverna skicka ett personligt tack till donatorn. Vi ser gärna att eleven bloggar eller skriver en kort reseberättelse som kan publiceras i företagets interntidning eller presenteras vid ett möte/studiebesök.
  • Följande år finns donatorn kvar i Kemistsamfundets register, knuten till samma skola. En ny förfrågan om att donera stipendier skickas ut i augusti nästföljande år.

Deltagande lärare från din skola

Berzeliusdagarna inleds den 31 januari 2014 i Aula Magna, på Stockholms universitet. Förra året deltog 350 elever och cirka 50 lärare. Kemilärare är varmt välkommen att vara med under det vetenskapliga programmet på Berzeliusdagarna som lärarfortbildning. Vi ordnar även en lärarsamling, där deltagande lärare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans med inbjudna talare. Detta kommer följas med en middag för deltagarna. Observera att Kemistsamfundet INTE ordnar resa och boende för lärare.
Anmälningsformulär för lärare finns här. Anmäl dig senast 10 januari 2014.

Tidpunkt
Den 31 januari – 1 februari 2013

Plats
Aula Magna, Stockholms Universitet

Ingår
Deltagande i alla föreläsningar samt i Lärarsamlingen. Morgonfika, lunch, fika med eleverna i Aula Magna samt middag med alla deltagande kemilärare på Fakultetsklubben på kvällen fredag 31 januari. Morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe på lördag 1 februari. Lärarsamlingens föredrag kommer i år vara:
Vad är kemi, med Lennart Sjölin, Göteborgs Universitet.

Deltagaravgifter
Deltagande i Berzeliusdagarna för 1 lärare kostar 2 100 kronor
Medlemmar i Svenska Kemistsamfundet erhåller 300 kronor rabatt och betalar 1 800 kronor. Priser exklusive moms.

Faktura
Faktura skickas till er efter anmälan, fakturaadressen anges på anmälan. Önskemål om fakturering på endera sida årsskiftet tillgodoses i största möjliga mån. Ange detta vid anmälan eller i separat epost.

Anmälan
Registrera dig på denna sida: Anmälan (lärare).

Inkvartering
Hotellbokning och turistinformation, tel 08-508 285 08 www.visitstockholm.com/sv/. Eleverna bor på Hotell Amaranten på Kungsholmen. Vi ser gärna att lärare väljer andra hotell, för att ge eleverna en känsla av självständighet.

Information
För ytterligare information kontakta David Gotthold på Svenska Kemistsamfundets kansli, tel: 08 – 502 541 80, david@chemsoc.se.