Sponsorer

En av Svenska Kemistsamfundets viktigaste uppgifter är att inspirera ungdomar till kemistudier. Vår främsta insats under året är Berzeliusdagarna, då vi vill locka kemiintresserade gymnasister på naturvetenskapsprogrammet att studera vidare vid universitet eller högskolor. Gymnasisterna kommer från hela Sverige. Berzeliusdagarna är också ett utmärkt forum för kemilärarna. Senast deltog 352 elever och 40 lärare.

Två intensiva dagar
Föredragshållarna representerar såväl industrin som universitet/högskolor. I föredragen presenteras resultat både från forskningsfronten och från den praktiska verkligheten. Ett mycket uppskattat inslag har varit när tre unga kemister berättar om sin vardag i arbetslivet. Dagarna avslutas med en paneldiskussion, vid vilken bl a föredragshållarna besvarar elevernas frågor. På programmet finns även en utställning där universiteten och högskolorna visar upp sig. Gymnasister från skolor utanför Storstockholmsområdet bor under Stockholmsvistelsen på hotell.

Berzeliusdagarna inspirerar!
Av erfarenhet vet vi att den PR som Kemistsamfundet på detta sätt sprider har tillfört näringslivet och forskningen goda krafter. ”Jag har själv varit Berzelius-stipendiat”, får vi på Kemistsamfundet ofta höra från aktiva i forsknings- och företagsvärlden.

Utan sponsorer inga Berzeliusdagar
Kemistsamfundet kan inte genomföra Berzeliusdagarna med egna ekonomiska resurser utan gymnasisterna får sitt deltagande bekostat av stipendier från företag, föreningar m m. Stipendiet doneras oftast till en skola på sponsorns hemort. Vi meddelar skolorna vilka som har skänkt stipendier. Kemilärarna och rektorerna utser de bästa eleverna i kemi till ”Berzeliusstipendiater”. Stipendiaten får naturligtvis veta vem som skänkt stipendiet och sponsorn får, om de så önskar, stipendiatens namn. Detta kan skapa goda kontakter för framtiden. Många av sponsorerna uppmärksammar sina stipendiater genom att t ex bjuda in dem till ett studiebesök eller presentera dem i personaltidningen.

Vill ni sponsra elever?
Ett stipendium för en elev kostar 4000 (ex. moms). Det täcker resa, mat, boende och samfundets kostnader för inbjudna talare och övrig administration. Bland våra sponsorer idag hittar vi såväl stora som små företag, kommuner och skolor, föreningar och ordenssällskap. Som sponsor kan ni specificera att just ert stipendium exempelvis ska gå till en viss skola eller elever i ett visst område. Vi fakturerar er beloppet, och vi sköter kontakten med skola och elev. Är ni intresserade av att ställa upp som sponsor är ni välkomna att kontakta David Gotthold på kansliet på Svenska Kemistsamfundet. Ni når honom på david[a]chemsoc.se eller 08 – 502 441 80.