Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
08 - 502 541 81
ulrika.orn@kemisamfundet.se
Stipendiatanmalan-Berzeliusdagarna

Information om dig

Här anger du det stipendienummer som finns angivet på ditt "STIPENDIEBREV" som du fått av din lärare.
Ange den adress till vilken du vill att "vanlig" post med information ska skickas. c/o, gatuadress, box etc.
Ändra om du bor i ett annat land
Tex: 073-3456789 (använd bindestreck -). Om du har ett norskt eller finskt mobilnummer, vänligen inkludera landskoden (47 för Norge, 358 för Finland)
Ange en e-postadress du använder regelbundet så att du inte missar någon viktig (eller oviktig) information.
Ange namn på den du vill att vi kontaktar om något händer dig.
Ange mobilnummer till den du vill att vi kontaktar om något händer dig.
Tex: 073-3456789 (använd bindestreck -). Om det är ett norskt eller finskt mobilnummer, vänligen inkludera landskoden (47 för Norge, 358 för Finland)
Det är viktigt att du anger eventuella matallergier eller religiösa/ideologiska kostval redan vid anmälan, så att restaurangen kan förbereda specialkost. Skriv kortfattat.
Ange skolan exakt som den står angiven i ditt "STIPENDIEBREV".