Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
08 - 502 541 81
ulrika.orn@kemisamfundet.se

Berzeliusdagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att möta 350 gymnasiestudenter som studerar naturvetenskap. De tillhör ofta de mest motiverade och engagerade studenterna på sin respektive gymnasieskola. Kemisamfundet erbjuder föreningar och lärosäten att delta med representanter i utställningen som hålls i samband med Berzeliusdagarna. Ni ges bords- och utställningsyta i samma lokal som fikapauserna serveras (Aula Magna, plan 5). Dessutom har era representanter  möjlighet att delta i föreläsningarna i Aula Magna.

Utställningen är efterfrågad av eleverna, och därför  erbjuds plats utställningen helt till självkostnadspris. Deltagande förening eller lärosäte debiteras 1000 kronor (exkl. moms) för 1 utställningsplats med bord, med upp till 4 deltagande representanter. Detta inkluderar även fika och måltider för samtliga. Boende och resa måste ni däremot lösa själva.

De som representerar föreningarna och lärosätena erbjuds även delta i den stora middagen som hålls på fredagskvällen på Restaurang Piperska Muren i Stockholm. Deltagande i middagen kostar 350 kronor per deltagande person, pris exklusive moms.

Senast 10 januari 2017 vill vi ha er registrering för att vara säkra på att kunna tillhandahålla plats. Vid frågor, kontakta Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundets kansli, ulrika.orn@kemisamfundet.se, 08 – 502 541 81.

Anmäl dig som utställare

Föreningen / Lärosätets namn

Kontaktperson

Kontaktpersonens E-postadress

Telefonnummer till ovanstående

Fullständig fakturadress

Fakturareferens

Antal deltagare (dagtid)
Hur många personer deltar i utställningen från er? Ange det antal personer som maximalt deltar samtidigt under Berzeliusdagarna. Det är viktigt för vår förbeställning av fika och måltider, men påverkar inte kostnaden för er utställning.

1 person2 personer3 personer4 personer

Antal deltagare (middag Piperska Muren)
Hur många personer från er önskar delta i stipendiaternas middag på restaurang Piperska Muren på fredagskvällen.
Kostnad: 350 kronor per deltagande person

1 person2 personer3 personer4 personer0 personer, vi deltar inte i middagen

Övrigt information
T.ex. Specialkost. Skriv kortfattat. Du kan även komplettera anmälan per e-post till ulrika.orn@kemisamfundet.se

Hoppa till verktygsfältet