Linnéuniveritetet

Utställare

Berzeliusdagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att möta 350 gymnasiestudenter som studerar naturvetenskap. De tillhör ofta de mest motiverade och engagerade studenterna på sin respektive gymnasieskola. Vi erbjuder föreningar och lärosäten att delta med representanter i utställningen som hålls i samband med Berzeliusdagarna. Ni ges bords- och utställningsyta i samma lokal som fikapauserna serveras (Aula Magna, plan 4). Dessutom har ni tillgång till föreläsningarna som pågår inne i Aulan förstås.

Då vi ser utställningen som en service vi ger till de deltagande eleverna, erbjuder vi plats i utställningen till självkostnadspris. Deltagande förening eller lärosäte debiteras enbart 800 kronor (ex. moms) för 1 utställningsplats med bord, med upp till 4 deltagande representanter. Detta inkluderar även fika och måltider för samtliga. Boende och resa måste ni däremot lösa själva.

De som representerar föreningarna och lärosätena erbjuds även delta i den stora middagen som hålls på fredagskvällen på Restaurang Piperska Muren i Stockholm. Deltagande i middagen kostar 350 kronor per deltagande person, pris exklusive moms.

Senast 15 januari vill vi ha er registrering för att vara säkra på att kunna tillhandahålla plats – anmälan öppnar 1 oktober. Vid frågor, kontakta David Gotthold på Svenska Kemistsamfundets kansli, david@chemsoc.se, 08 – 502 541 80.